S. 7-32 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 21, eerste lid, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 21, eerste lid, van de Grondwet
Bert Anciaux   

gelijke behandeling
scheiding tussen kerk en staat
vrijheid van godsdienst
herziening van de grondwet
geestelijkheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-32/1 7-32/1 (PDF) Herziening van de grondwet 3/10/2019
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2019   Indiening Doc. 7-32/1 7-32/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
3/10/2019   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie