S. 7-308 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de media
Karin Brouwers    Orry Van de Wauwer    Bert Anciaux    Tom Ongena   

institutionele hervorming
massamedia
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
verdeling van de bevoegdheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-308/1 7-308/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 8/12/2021
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/12/2021   Indiening Doc. 7-308/1 7-308/1 (PDF)
17/12/2021   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/12/2021   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie