S. 7-292 Dossierfiche K. 55-2534

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die het bevoegde orgaan van de Duitstalige Gemeenschap heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits
Alexander Miesen    Gaëtan Van Goidsenhoven    Rik Daems    Véronique Durenne   

Duitstalige Gemeenschap
taalgebruik
Waals Gewest
wetgeving
wetspublicatie
Staatscourant
regelgevingsbeleid
terminologie
vertaling
wetgevende procedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-292/1 7-292/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 6/10/2021
7-292/2 7-292/2 (PDF) Gemotiveerd advies van het Parlement van de Duitstalige gemeenschap 24/1/2022
7-292/3 7-292/3 (PDF) Advies van de Raad van State 9/2/2022
7-292/4 7-292/4 (PDF) Amendementen 10/2/2022
7-292/5 7-292/5 (PDF) Verslag namens de commissie 11/2/2022
7-292/6 7-292/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/2/2022
K. 55-2534/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 25/2/2022
7-292/7 7-292/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 25/2/2022
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/10/2021   Indiening Doc. 7-292/1 7-292/1 (PDF)
12/10/2021   Inoverwegingneming
12/10/2021   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/12/2021   Externe adviesaanvraag: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
17/12/2021   Externe adviesaanvraag: Raad van State
28/1/2022   Ontvangst extern advies: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Doc. 7-292/2 7-292/2 (PDF)
18/2/2022   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 7-292/3 7-292/3 (PDF)
25/2/2022   Inschrijving op agenda
25/2/2022   Algemene bespreking
25/2/2022   Artikelsgewijze bespreking
25/2/2022   Stemming over het geheel: aangenomen (+41/-0/o0)
Nederlandstalige stemmingen (23+/0-/0o) Franstalige stemmingen (18+/0-/0o)
Hand. 7-27 Hand. 7-27 (PDF)
Doc. 7-292/7 7-292/7 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/10/2021   Verzending naar commissie
13/12/2021   Inschrijving op agenda
13/12/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe
13/12/2021   Inleidende uiteenzetting door Alexander Miesen
13/12/2021   Bespreking
13/12/2021   Commissie wenst extern advies: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
Met toepassing van artikel 78 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap zal het wetsvoorstel voor advies worden voorgelegd aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.
13/12/2021   Commissie wenst extern advies: Raad van State
Met toepassing van artikel 63-1 van het Reglement van de Senaat zal een beredeneerd advies worden gevraagd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State.
11/2/2022   Inschrijving op agenda
11/2/2022   Bespreking Doc. 7-292/4 7-292/4 (PDF)
11/2/2022   Stemming over het geheel: aangenomen (eenparig) Doc. 7-292/6 7-292/6 (PDF)
11/2/2022   Aanneming na amendering
11/2/2022   Vertrouwen rapporteur
voor de opstelling van het verslag.
Doc. 7-292/5 7-292/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
25/2/2022   Overzending Doc. K. 55-2534/1
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Kamer  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/2/2022
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 13/12/2021, 11/2/2022
[K2] Behandeling door Kamer
In behandeling