S. 7-245 Dossierfiche                  

Informatieverslag over lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld
France Masai    Celia Groothedde    Hélène Ryckmans    Fourat Ben Chikha    Rodrigue Demeuse    Zoé Genot    Soetkin Hoessen    Chris Steenwegen    Farida Tahar    Véronique Durenne    Gaëtan Van Goidsenhoven    Georges-Louis Bouchez    Alexander Miesen    Philippe Courard    Julien Uyttendaele    Fatima Ahallouch    André Frédéric    Jean-Frédéric Eerdekens    Latifa Gahouchi    Nadia El Yousfi    Katia Segers    Els Ampe   

informatieverslag
rechten van de vrouw
seksuele verminking
gynaecologie
abortus
Wereldgezondheidsorganisatie
seksueel geweld
moederschap
reproductieve gezondheidszorg
positie van de vrouw
recht op lichamelijke integriteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-245/1 7-245/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 1/4/2021
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
1/4/2021   Indiening van het verzoek Doc. 7-245/1 7-245/1 (PDF)
19/4/2021   Inschrijving op agenda Bureau
Het Bureau heeft beslist - indien gestemd in plenaire van 23 april - om het naar het adviestcomité gelijke kansen door te sturen.
23/4/2021   Inschrijving op agenda
23/4/2021   Algemene bespreking
23/4/2021   Stemming (+42/-15/o0)
Stemming NL (19+/15-/0o) Stemming FR (22+/0-/0o)
23/4/2021   Aanneming van het verzoek
  [S2] Behandeling door Senaat
23/4/2021   Opstellen informatieverslag
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
23/4/2021   Verzending naar commissie
12/7/2021   Inschrijving op agenda
12/7/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia El Yousfi, Véronique Durenne, France Masai, Celia Groothedde
12/7/2021   Presentatie
van een nota betreffende de methodologie.
12/7/2021   Gedachtewisseling
12/7/2021   Regeling der werkzaamheden
4/10/2021   Inschrijving op agenda
4/10/2021   Regeling der werkzaamheden
25/10/2021   Inschrijving op agenda
25/10/2021   Hoorzitting - Mevrouw Régine Tierens, medewerkster en mevrouw Lavina Giudice, coördinator van NASCI vzw - Dienstcentrum voor het kind; - Mevrouw Anissa D'Ortenzio, onderzoekster bij les Femmes Prévoyantes Socialistes; - Mevrouw Noëmi Willemen, assistant
25/10/2021   Gedachtewisseling
29/11/2021   Inschrijving op agenda
29/11/2021   Hoorzitting - de heer Guy Verhulst, voorzitter, en mevrouw Magali Verheecke, vertegenwoordiger van de Bijzondere Interessegroep Jong Gynaecologen van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG); - mevrouw Marlene Reyns, voorzitster van d
29/11/2021   Gedachtewisseling
21/2/2022   Inschrijving op agenda
21/2/2022   Regeling der werkzaamheden
14/3/2022   Inschrijving op agenda
14/3/2022   Hoorzitting - De heer Luc Roegiers, kinderpsychiater en lid van de interdisciplinaire perinatale groep ULB/UCL ; - Mevrouw Martine Hollander, gynaecoloog- perinatoloog, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen.
14/3/2022   Gedachtewisseling
28/3/2022   Inschrijving op agenda
28/3/2022   Hoorzitting - Mevrouw Pascale Gustin, psycholoog, lid van het bestuur van de dienst geestelijke gezondheidszorg "Le chien vert"; - De heer Xavier Capelle, kliniekhoofd verloskunde, dienst gynaecologie en verloskunde van CHU Luik.
28/3/2022   Gedachtewisseling
25/4/2022   Inschrijving op agenda
25/4/2022   Regeling der werkzaamheden
9/5/2022   Inschrijving op agenda
9/5/2022   Hoorzitting - mevrouw Dominique Roynet, arts gezinsplanning en voormalig docent geneeskunde; - de dames Sophie Evrard en Milena Jarosik, pedagogische verantwoordelijken van de paramedische afdeling van de Haute Ecole Namur-Liège-Luxembourg (Hénnalux); -
9/5/2022   Gedachtewisseling
9/5/2022   Regeling der werkzaamheden
23/5/2022   Inschrijving op agenda
23/5/2022   Regeling der werkzaamheden
20/6/2022   Inschrijving op agenda
20/6/2022   Hoorzitting - Prof. Anne Delbaere, directrice van de Dienst Gynaecologie en Verloskunde, en dr. Clotilde Lamy, directrice van de Verloskunde Kliniek, Erasmus Ziekenhuis, ULB; - de dames Greet Jorissen, Kaatje Keppens et Madhi Sysmans, Hogeschool Thomas Mo
20/6/2022   Gedachtewisseling
4/7/2022   Inschrijving op agenda
4/7/2022   Hoorzitting - mevrouw Marie Debelle, auteur van de masterproef "Approche féministe et juridique des violences obstétricales", Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen, UCLouvain; - mevrouw Miriam Ben Jattou, voorzitster en directrice v
4/7/2022   Gedachtewisseling
12/9/2022   Inschrijving op agenda
12/9/2022   Vergadering van de rapporteurs
12/9/2022   Regeling der werkzaamheden
12/9/2022   Bespreking
10/10/2022   Inschrijving op agenda
10/10/2022   Vergadering van de rapporteurs
10/10/2022   Regeling der werkzaamheden
10/10/2022   Bespreking
24/10/2022   Inschrijving op agenda
24/10/2022   Bespreking
24/10/2022   Regeling der werkzaamheden
24/10/2022   Inschrijving op agenda
24/10/2022   Vergadering van de rapporteurs
24/10/2022   Bespreking
7/11/2022   Inschrijving op agenda
7/11/2022   Vergadering van de rapporteurs
7/11/2022   Regeling der werkzaamheden
14/11/2022   Inschrijving op agenda
14/11/2022   Vergadering van de rapporteurs
14/11/2022   Bespreking
14/11/2022   Regeling der werkzaamheden
28/11/2022   Inschrijving op agenda
28/11/2022   Bespreking
28/11/2022   Regeling der werkzaamheden
5/12/2022   Inschrijving op agenda
5/12/2022   Vergadering van de rapporteurs
5/12/2022   Bespreking
5/12/2022   Regeling der werkzaamheden
12/12/2022   Inschrijving op agenda
12/12/2022   Vergadering van de rapporteurs
12/12/2022   Bespreking
12/12/2022   Regeling der werkzaamheden
9/1/2023   Inschrijving op agenda
9/1/2023   Regeling der werkzaamheden
9/1/2023   Inschrijving op agenda
9/1/2023   Vergadering van de rapporteurs
9/1/2023   Bespreking
13/3/2023   Inschrijving op agenda
13/3/2023   Vergadering van de rapporteurs
13/3/2023   Bespreking
17/3/2023   Inschrijving op agenda
17/3/2023   Vergadering van de rapporteurs
17/3/2023   Bespreking
30/3/2023   Inschrijving op agenda
30/3/2023   Vergadering van de rapporteurs
30/3/2023   Bespreking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek aangenomen 23/4/2021
[S2] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
In behandeling 12/7/2021, 4/10/2021, 25/10/2021, 29/11/2021, 21/2/2022, 14/3/2022, 28/3/2022, 25/4/2022, 9/5/2022, 23/5/2022, 20/6/2022, 4/7/2022, 12/9/2022, 10/10/2022, 24/10/2022, 7/11/2022, 14/11/2022, 28/11/2022, 5/12/2022, 12/12/2022, 9/1/2023, 13/3/2023, 17/3/2023, 30/3/2023

Kruispuntbank van de wetgeving