S. 7-230 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de vrijlating van de Russische politieke gevangene Alexej Navalny
Philippe Dodrimont    Gaëtan Van Goidsenhoven    Alexander Miesen    Véronique Durenne    Jean-Paul Wahl    Georges-Louis Bouchez    Latifa Gahouchi    Tom Ongena    Sabine de Bethune    Bert Anciaux   

motie van het Parlement
Rusland
politieke gevangene
rechten van de mens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-230/1 7-230/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/2/2021
7-230/2 7-230/2 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 26/2/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/2/2021   Indiening Doc. 7-230/1 7-230/1 (PDF)
26/2/2021   Inoverwegingneming
26/2/2021   Beslissing onmiddellijke behandeling
26/2/2021   Inschrijving op agenda
26/2/2021   Algemene bespreking
26/2/2021   Stemming over het geheel: aangenomen (+35/-0/o20) Doc. 7-230/2 7-230/2 (PDF)
26/2/2021   Aanneming zonder amendering
23/2/2021   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de Eerste Minister, de Vice-Eerste Min en Min van Buitenlandse ..., aan de Voorz. van de Kamer, aan de Min-Pres. van de Gemeensch. en Gewesten, aan de Voorz. van de parlementen van de Gemeensch. en Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/2/2021

Kruispuntbank van de wetgeving