S. 7-212 Dossierfiche                  

Jaarverslag 2019 van de federale overheidsdienst (FOD) Justitie betreffende het contentieux van België voor het Europees Hof voor de rechten van de mens
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden  

verslag over de werkzaamheden
Europees Hof voor de rechten van de mens
hoorzitting
tenuitvoerlegging van het vonnis
strafrecht
vreemdelingenrecht
gedetineerde
strafgevangenis
strafstelsel
opname in psychiatrische kliniek
strafprocedure
rechtsvordering
foltering
rechten van de mens
voorlopige hechtenis
uitlevering
asielzoeker
pesterijen op de werkvloer 
vrijheid van godsdienst
epidemie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-212/1 7-212/1 (PDF) Verslag namens de commissie 7/5/2021
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
14/12/2020   Indiening
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/12/2020   Verzending naar commissie
8/1/2021   Inschrijving op agenda
8/1/2021   Uitgesteld
8/2/2021   Inschrijving op agenda
8/2/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Frédéric Eerdekens
8/2/2021   Hoorzitting - de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie; - de heer Philippe Wéry, hoofd van de dienst Rechten van de Mens, FOD Justitie; - mevrouw Isabelle Niedlispacher, agent van de regering voor het Europees Hof voor de Rechten van de Me
8/2/2021   Gedachtewisseling
7/5/2021   Inschrijving op agenda
7/5/2021   Goedkeuring verslag
Het verslag is goedgekeurd met 13 stemmen bij 1 onthouding.
Doc. 7-212/1 7-212/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 8/2/2021, 7/5/2021