S. 7-198 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een bepaling toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet teneinde er het recht op energie aan toe te voegen
André Frédéric    Jean-Paul Wahl   

herziening van de grondwet
universele dienst
sociale rechten
armoede
rechten van het individu
elektriciteitsvoorziening
energiedistributie
gasdistributie
aardgas
elektrische energie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-198/1 7-198/1 (PDF) Voorstel tot herziening 10/11/2020
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/10/2020   Indiening Doc. 7-198/1 7-198/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/10/2020   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie