S. 7-179 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, om voor de gewestverkiezingen stemrecht toe te kennen aan buitenlandse onderdanen die in België verblijven
Latifa Gahouchi    Julien Uyttendaele    Nadia El Yousfi    Jean-Frédéric Eerdekens    Philippe Courard    Fatima Ahallouch    André Frédéric   

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
EU-onderdaan
buitenlandse staatsburger
stemrecht
regionale verkiezingen
verkiesbaarheid
kiezerslijst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-179/1 7-179/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 4/9/2020
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/9/2020   Indiening Doc. 7-179/1 7-179/1 (PDF)
13/10/2020   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/10/2020   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie