S. 7-170 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36, van titel III, hoofdstuk I en hoofdstuk II, en van de artikelen 100, 119, 143, 151, 174 en 195 van de Grondwet, met het oog op de afschaffing van de Senaat teneinde een bij loting samengestelde burgerassemblee op te richten
Rodrigue Demeuse    Farida Tahar    Hélène Ryckmans    John Pitseys    France Masai   

herziening van de grondwet
Eerste Kamer
institutionele hervorming
participatieve democratie
democratie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-170/1 7-170/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 26/6/2020
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/6/2020   Indiening Doc. 7-170/1 7-170/1 (PDF)
10/7/2020   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/7/2020   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie