S. 7-158 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32, за1ter, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten
Leo Pieters    Adeline Blancquaert    Klaas Slootmans    Guy D'haeseleer    Yves Buysse    Anke Van dermeersch    Bob De Brabandere   

belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
wetgevende procedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-158/1 7-158/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 7/5/2020
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/5/2020   Indiening Doc. 7-158/1 7-158/1 (PDF)
15/5/2020   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
15/5/2020   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie