S. 7-153 Dossierfiche K. 55-1444

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 14bis van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft
Alexander Miesen   

salarisvermindering
rijkdom
regionaal parlement
cumulatie van ambten
politieke moraal
Duitstalige Gemeenschap
vergoeding voor afgevaardigden
cumulatie van inkomsten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-153/1 7-153/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/3/2020
7-153/2 7-153/2 (PDF) Gemotiveerd advies van het Parlement van de Duitstalige gemeenschap 22/6/2020
7-153/3 7-153/3 (PDF) Verslag namens de commissie 26/6/2020
7-153/4 7-153/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 10/7/2020
K. 55-1444/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/7/2020
K. 55-1444/2 Verslag namens de commissie 4/3/2021
K. 55-1444/3 Tekst aangenomen door de commissie 4/3/2021
K. 55-1444/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/3/2021
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/3/2020   Indiening Doc. 7-153/1 7-153/1 (PDF)
15/5/2020   Inoverwegingneming
15/5/2020   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/7/2020   Inschrijving op agenda
10/7/2020   Algemene bespreking Hand. 7-12 Hand. 7-12 (PDF)
10/7/2020   Artikelsgewijze bespreking Hand. 7-12 Hand. 7-12 (PDF)
10/7/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o4) Hand. 7-12 Hand. 7-12 (PDF)
Doc. 7-153/4 7-153/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
15/5/2020   Verzending naar commissie
29/5/2020   Inschrijving op agenda
29/5/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
29/5/2020   Inleidende uiteenzetting door Alexander Miesen
29/5/2020   Bespreking
29/5/2020   Commissie wenst extern advies: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
Met toepassing van artikel 78 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap zal het wetsvoorstel voor advies worden voorgelegd aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.
Doc. 7-153/2 7-153/2 (PDF)
26/6/2020   Inschrijving op agenda
26/6/2020   Bespreking
26/6/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
26/6/2020   Aanneming zonder amendering
Het wetsvoorstel in zijn geheel is eenparig aangenomen (14 stemmen).
26/6/2020   Vertrouwen rapporteur
Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van het verslag.
Doc. 7-153/3 7-153/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/7/2020   Overzending Doc. K. 55-1444/1
4/3/2021   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 55-1444/2
11/3/2021   Bespreking
Integraal verslag nr. 92, pp. 56-57
11/3/2021   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o12)
Integraal verslag nr. 92, p. 85
Doc. K. 55-1444/4
11/3/2021   Aanneming zonder amendering
11/3/2021   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/3/2021   Bekrachtiging en afkondiging
30/3/2021   Bekendmaking (29540)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2020
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 29/5/2020, 26/6/2020
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 11/3/2021
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/3/2021 30/3/2021, blz 29540