S. 7-139 Dossierfiche                  

Informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie
Fourat Ben Chikha    Stijn Bex    Rodrigue Demeuse    Soetkin Hoessen    France Masai    John Pitseys    Hélène Ryckmans    Chris Steenwegen    Farida Tahar    Fatima Ahallouch    Philippe Courard    Jean-Frédéric Eerdekens    Nadia El Yousfi    André Frédéric    Latifa Gahouchi    Julien Uyttendaele    Bert Anciaux    Kurt De Loor    Annick Lambrecht    Katia Segers    Sabine de Bethune    Orry Van de Wauwer    Stephanie D'Hose    Willem-Frederik Schiltz   

informatieverslag
bestrijding van discriminatie
racisme
institutionele samenwerking
actieprogramma

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-139/1 7-139/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 6/2/2020
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
6/2/2020   Indiening van het verzoek Doc. 7-139/1 7-139/1 (PDF)
10/2/2020   Inschrijving op agenda Bureau
2/3/2020   Inschrijving op agenda Bureau
Bureau beslit om naar commissie institutionele te sturen na de plenaire.
20/3/2020   Inschrijving op agenda
15/5/2020   Algemene bespreking Hand. 7-10 Hand. 7-10 (PDF)
15/5/2020   Aanneming van het verzoek
  [S2] Behandeling door Senaat
15/5/2020   Opstellen informatieverslag
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
15/5/2020   Verzending naar commissie
29/5/2020   Inschrijving op agenda
29/5/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Fourat Ben Chikha, Bert Anciaux, Orry Van de Wauwer, Willem-Frederik Schiltz, Nadia El Yousfi, Klaas Slootmans
29/5/2020   Inleidende uiteenzetting door Fourat Ben Chikha
29/5/2020   Regeling der werkzaamheden
26/6/2020   Inschrijving op agenda
26/6/2020   Regeling der werkzaamheden
11/12/2020   Inschrijving op agenda
11/12/2020   Regeling der werkzaamheden
26/2/2021   Inschrijving op agenda
26/2/2021   Hoorzitting Voorstelling door mevrouw Sarah Schlitz, Staatsecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit, van haar beleid inzake diversiteit, in het bijzonder het ontwerp van interferaal actieplan
26/2/2021   Gedachtewisseling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek aangenomen 15/5/2020
[S2] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
In behandeling 29/5/2020, 26/6/2020, 11/12/2020, 26/2/2021