S. 7-132 Dossierfiche                  

Motie tot verklaring van discriminatie om ideologische en filosofische redenen ingediend in het Vlaams Parlement over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiŽring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (stukken Vl. Parl. 2019-2020, nrs 155/1-3)

bestrijding van discriminatie
economische steun
taalgroep
regionaal parlement
Vlaamse Gemeenschap
decreet
parlementaire procedure
bescherming van minderheden
culturele verscheidenheid
cultuurbeleid
culturele manifestatie
motie en ordemotie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-132/1 7-132/1 (PDF) Beslissing van het College van parlementsvoorzitters 4/12/2019
7-132/2 7-132/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/2/2020
7-132/3 7-132/3 (PDF) Voorstel van besluit aangenomen door de commissie 10/2/2020
7-132/4 7-132/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 14/2/2020
7-132/5 7-132/5 (PDF) Beslissing aangenomen in plenaire vergadering 14/2/2020
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
4/12/2019   Indiening
Beslissing van het College van parlementsvoorzitters van 4 december 2019
Doc. 7-132/1 7-132/1 (PDF)
13/12/2019   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/2/2020   Inschrijving op agenda
14/2/2020   Algemene bespreking
14/2/2020   Artikelsgewijze bespreking
14/2/2020   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 7-132/4 7-132/4 (PDF)
14/2/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (+22/-15/o11) Doc. 7-132/5 7-132/5 (PDF)
14/2/2020   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/12/2019   Verzending naar commissie
13/1/2020   Inschrijving op agenda
13/1/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Orry Van de Wauwer, Katia Segers, Karl Vanlouwe, Adeline Blancquaert, Stijn Bex
13/1/2020   Regeling der werkzaamheden
31/1/2020   Inschrijving op agenda
31/1/2020   Hoorzitting - prof. dr. Christian Behrendt, gewoon hoogleraar grondwettelijk recht, ULiŤge; - prof. dr. Jan Theunis, hoofddocent grondwettelijk recht, Universiteit Hasselt; - prof. dr. Jan Velaers, gewoon hoogleraar grondwettelijk recht, Universiteit Ant
31/1/2020   Gedachtewisseling
10/2/2020   Inschrijving op agenda
10/2/2020   Bespreking
10/2/2020   Voorstel van beslissing
van de heer Anciaux c.s. Verworpen (+6/-10/o2).
10/2/2020   Voorstel van beslissing
van mevrouw Van Cauter. Aangenomen (+10/-6/o4).
Doc. 7-132/3 7-132/3 (PDF)
13/2/2020   Goedkeuring verslag
Voor de goedkeuring van het verslag wordt een schriftelijke procedure gevolgd.
Doc. 7-132/2 7-132/2 (PDF)
14/2/2020   Einde behandeling
Mededeling aan de Kamer, aan het Vlaams Parlement en aan de Franse Gemeenschapscommissie.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 14/2/2020
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/1/2020, 31/1/2020, 10/2/2020, 13/2/2020