S. 7-129 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde de preventie van stress en burn-outs op de werkplaats te optimaliseren
Latifa Gahouchi    Fatima Ahallouch    Nadia El Yousfi    Bert Anciaux   

arbeidspsychologie
motie van het Parlement
geestelijke gezondheid
gezondheid op het werk
gezondheidsbeleid
bewustmaking van de burgers
mentale spanning
arbeidsvoorwaarden
humanisering van de arbeid
beroepsziekte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-129/1 7-129/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/12/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/12/2019   Indiening
13/12/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
13/12/2019   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie