S. 7-126 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel-Hoofstad voor wat de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft
Bob De Brabandere    Guy D'haeseleer    Anke Van dermeersch    Adeline Blancquaert    Klaas Slootmans    Leo Pieters    Yves Buysse   

landelijke verkiezing
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
taalgroep
wijze van stemming
verkiezing
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
bescherming van minderheden
indeling in kiesdistricten
taalgebruik

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-126/1 7-126/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 29/11/2019
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/11/2019   Indiening Doc. 7-126/1 7-126/1 (PDF)
13/12/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/12/2019   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie