S. 7-124 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde de risico's op burn-out op het werk efficiënter te voorkomen
Gaëtan Van Goidsenhoven    Georges-Louis Bouchez    Véronique Durenne    Alexander Miesen    Rik Daems    Stephanie D'Hose   

gezondheid op het werk
gezondheidsbeleid
motie van het Parlement
mentale spanning
humanisering van de arbeid
werk op afstand
geestelijke gezondheid
arbeidspsychologie
bewustmaking van de burgers

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-124/1 7-124/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/11/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/11/2019   Indiening Doc. 7-124/1 7-124/1 (PDF)
13/12/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
13/12/2019   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving