S. 7-121 Dossierfiche                  

Herziening van titel II van de Grondwet om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen
Sabine de Bethune    Peter Van Rompuy    Karin Brouwers    Orry Van de Wauwer    Martine Fournier   

faciliteiten voor gehandicapten
integratie van gehandicapten
gehandicapte
herziening van de grondwet
rechten van het individu

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-121/1 7-121/1 (PDF) Herziening van de grondwet 20/11/2019
7-121/2 7-121/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/6/2020
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/11/2019   Indiening Doc. 7-121/1 7-121/1 (PDF)
20/11/2019   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/7/2020   Inschrijving op agenda
10/7/2020   Algemene bespreking
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/11/2019   Verzending naar commissie
17/1/2020   Inschrijving op agenda
17/1/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Julien Uyttendaele
17/1/2020   Hoorzitting - de heer Philippe Bouchat, bestuursdirecteur van de dienst PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée), Service public francophone bruxellois; - de heer Sjoert Holtackers, vertegenwoordiger van het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg en c
17/1/2020   Gedachtewisseling
6/3/2020   Inschrijving op agenda
6/3/2020   Hoorzitting - mevrouw Els Keytsman en de heer Patrick Charlier, codirecteurs van Unia; - mevrouw Gisèle Marlière, voorzitster van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap; - de heer Pierre Gyselinck, voorzitter van het Belgian Disability For
6/3/2020   Gedachtewisseling
12/6/2020   Inschrijving op agenda
12/6/2020   Regeling der werkzaamheden
26/6/2020   Inschrijving op agenda
26/6/2020   Bespreking
26/6/2020   Stemming over het geheel: aangenomen (+11/-0/o3)
26/6/2020   Aanneming zonder amendering
Het voorstel tot herziening van de Grondwet nr. 7-169/1 is aangenomen met 11 stemmen bij 3 onthoudingen. Door de goedkeuring van dit voorstel zijn de voorstellen nrs. 7-13/1, 7-116/1 en 7-121/1 zonder voorwerp geworden.
26/6/2020   Vertrouwen rapporteur
Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van het verslag.
Doc. 7-121/2 7-121/2 (PDF)
10/7/2020   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 10/7/2020
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/1/2020, 6/3/2020, 12/6/2020, 26/6/2020