S. 7-120 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6°, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
Rik Daems   

herziening van de grondwet
ondernemingsgeest
economische rechten
vrijheid van het handelsverkeer
vrije markt

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-120/1 7-120/1 (PDF) Herziening van de grondwet 19/11/2019
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/11/2019   Indiening Doc. 7-120/1 7-120/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/11/2019   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie