S. 7-119 Dossierfiche K. 55-1443

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen om het stemrecht van de in het buitenland verblijvende Belgen uit te breiden naar de verkiezing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen
Stephanie D'Hose    Rik Daems    GaŽtan Van Goidsenhoven    Georges-Louis Bouchez    Sabine de Bethune   

stemrecht van Belgen in het buitenland
regionaal parlement
regionale verkiezingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-119/1 7-119/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 18/11/2019
7-119/2 7-119/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/6/2020
7-119/3 7-119/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/6/2020
7-119/4 7-119/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 10/7/2020
K. 55-1443/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/7/2020
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/11/2019   Indiening Doc. 7-119/1 7-119/1 (PDF)
22/11/2019   Inoverwegingneming
22/11/2019   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/7/2020   Inschrijving op agenda
10/7/2020   Algemene bespreking Hand. 7-12 Hand. 7-12 (PDF)
10/7/2020   Artikelsgewijze bespreking Hand. 7-12 Hand. 7-12 (PDF)
10/7/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o2) Hand. 7-12 Hand. 7-12 (PDF)
Doc. 7-119/4 7-119/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/11/2019   Verzending naar commissie
29/5/2020   Inschrijving op agenda
29/5/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe
29/5/2020   Inleidende uiteenzetting door Stephanie D'Hose
29/5/2020   Bespreking
29/5/2020   Interne adviesaanvraag
Een nota wordt aan de juridische dienst van de Senaat gevraagd.
12/6/2020   Inschrijving op agenda
12/6/2020   Bespreking
12/6/2020   Stemming over het geheel: aangenomen (+18/-0/o2) Doc. 7-119/3 7-119/3 (PDF)
12/6/2020   Aanneming zonder amendering
26/6/2020   Inschrijving op agenda
26/6/2020   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (15 stemmen).
Doc. 7-119/2 7-119/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/7/2020   Overzending Doc. K. 55-1443/1
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Kamer  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2020
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 29/5/2020, 12/6/2020, 26/6/2020
[K2] Behandeling door Kamer
In behandeling