S. 7-101 Dossierfiche                  

Herziening van titel II van de Grondwet, teneinde een nieuw artikel in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II een artikel 32/1 in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen
Guy D'haeseleer    Anke Van dermeersch    Yves Buysse    Adeline Blancquaert    Bob De Brabandere    Klaas Slootmans    Leo Pieters   

herziening van de grondwet
rechten van het individu
openbare veiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-101/1 7-101/1 (PDF) Herziening van de grondwet 16/10/2019
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/10/2019   Indiening Doc. 7-101/1 7-101/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/10/2019   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie