S. 6-522 Dossierfiche                  

Voorstelling door de Europese Commissie van de landenspecifieke aanbevelingen voor België in het kader van het Europees Semester
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

investering
macro-economie
arbeidsmarkt
belastingbeleid
onderwijssysteem
economische situatie
EU-lidstaat
structurele aanpassing
eurozone
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
rijksbegroting
EU-controle
economische prognose
duurzame mobiliteit
concurrentie
milieuheffing
Europees Semester

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-522/1 6-522/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 20/3/2019
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
20/3/2019   Indiening
20/3/2019   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
20/3/2019   Verzending naar commissie
20/3/2019   Inschrijving op agenda
20/3/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Christophe Lacroix
20/3/2019   Gedachtewisseling
20/3/2019   Einde behandeling
20/3/2019   Einde behandeling Doc. 6-522/1 6-522/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 20/3/2019