S. 6-484 Dossierfiche                  

Gedachtewisseling met de heer Andreas Norlén, voorzitter van de Zweedse Riksdag
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Zweden
voorzitter van het Parlement
visie van Europa
NAVO
Europees defensiebeleid
lidmaatschap van de Europese Unie
Verenigd Koninkrijk
bevoegdheid van de EU
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
eurozone
bevoegdheidsoverdracht
Verdrag van Lissabon
subsidiariteitsbeginsel
interparlementaire samenwerking
nationaal parlement
uittreding uit de EU

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-484/1 6-484/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 5/2/2019
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
5/2/2019   Indiening
5/2/2019   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
5/2/2019   Verzending naar commissie
5/2/2019   Inschrijving op agenda
5/2/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Christophe Lacroix Doc. 6-484/1 6-484/1 (PDF)
5/2/2019   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Andreas Norlén, voorzitter van de Zweedse Riksdag
5/2/2019   Einde behandeling
5/2/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 5/2/2019