S. 6-479 Dossierfiche                  

Het jaarverslag 2018 van de Europese Rekenkamer
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Europese Rekenkamer
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
EU-begroting
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-479/1 6-479/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 9/1/2019
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
9/1/2019   Indiening
9/1/2019   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
9/1/2019   Verzending naar commissie
9/1/2019   Inschrijving op agenda
9/1/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Christophe Lacroix
9/1/2019   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met Mevrouw Annemie Turtelboom, lid van de Europese Rekenkamer
9/1/2019   Einde behandeling
9/1/2019   Einde behandeling Doc. 6-479/1 6-479/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 9/1/2019