S. 6-462 Dossierfiche                  

LIV COSAC, Sofia, 17-19 juni 2018
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

toetreding tot de Europese Unie
lidmaatschap van de Europese Unie
westelijke Balkan
economische en sociale samenhang
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
interparlementaire samenwerking
migratiebeleid van de EU
COSAC
uitbreiding van de Europese Unie
Europese sociale politiek
evenredigheidsbeginsel
subsidiariteitsbeginsel
Verenigd Koninkrijk
visie van Europa
uittreding uit de EU

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-462/1 6-462/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 19/6/2018
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/10/2018   Indiening
24/10/2018   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
24/10/2018   Verzending naar commissie
24/10/2018   Inschrijving op agenda
24/10/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Petra De Sutter, Simone Susskind
24/10/2018   Gedachtewisseling
24/10/2018   Einde behandeling
24/10/2018   Einde behandeling Doc. 6-462/1 6-462/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 24/10/2018