S. 6-433 Dossierfiche                  

Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale regering en de gewesten inzake de meetinstrumenten van de ecologische voetafdruk van consumptiegoederen teneinde een ecologisch verantwoorde consumptie aan te moedigen
Véronique Waroux    Christophe Bastin    François Desquesnes    Bertin Mampaka Mankamba    Philippe Henry    Elisabeth Meuleman    Hélène Ryckmans    Petra De Sutter    Annemie Maes    Cécile Thibaut    Nadia El Yousfi    Christophe Lacroix    Karl-Heinz Lambertz    Christie Morreale    Patrick Prévot    Christiane Vienne    Olga Zrihen    Bert Anciaux    Rob Beenders    Katia Segers    Güler Turan    Bart Van Malderen   

Parlementaire documenten

Er zijn nog geen parlementaire documenten beschikbaar voor dit dossier

                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
25/5/2018   Indiening van het verzoek
28/5/2018   Inschrijving op agenda Bureau
  Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
28/5/2018   Verzending naar commissie voor advies
9/7/2018   Inschrijving op agenda
9/7/2018   Gedachtewisseling
over het verzoek teneinde de opportuniteit en de dringendheid ervan te bepalen (artikel 66, 5e lid, 2e gedachtestreepje, van het Reglement van de Senaat)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Verzoek in behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie voor advies  
Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
In behandeling 9/7/2018