S. 6-421 Dossierfiche                  

Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 95 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 58 (2017-2018) en stukken Kamer, nrs. 54-2839/1-18)
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden  

vereniging
rechtstreeks gekozen kamer
sportorganisatie
aanvullend inkomen
onbetaald werk
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
verenigingsleven
Franse Gemeenschap
fiscaal recht
regionaal parlement
arbeidsrecht
loonbelasting
belastingontheffing
vrijwilligerswerk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-421/1 6-421/1 (PDF) Verslag namens de commissie 16/4/2018
6-421/2 6-421/2 (PDF) Voorstel van gemotiveerd advies aangenomen door de commissie 16/4/2018
6-421/3 6-421/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/4/2018
6-421/4 6-421/4 (PDF) Gemotiveerd advies aangenomen in plenaire vergadering 20/4/2018
                                      
Chronologie
  Belangenconflict
  [S1] Behandeling door Senaat
5/4/2018   Voorlegging aan Senaat voor gemotiveerd advies
5/4/2018   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/4/2018   Inschrijving op agenda
20/4/2018   Algemene bespreking
20/4/2018   Artikelsgewijze bespreking Hand. 6-38 Hand. 6-38 (PDF)
20/4/2018   Amendementen ingediend na goedkeuring van het verslag Doc. 6-421/3 6-421/3 (PDF)
20/4/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+24/-18/o0) Hand. 6-38 Hand. 6-38 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/4/2018   Verzending naar commissie
16/4/2018   Inschrijving op agenda
16/4/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Peter Van Rompuy, FranÁois Desquesnes
16/4/2018   Hoorzitting met de vertegenwoordigers van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie: mevrouw Julie de Groote, voorzitster, en mevrouw Catherine Moureaux
16/4/2018   Hoorzitting met de vertegenwoordiger van de Kamer van volksvertegenwoordigers: de heer David Clarinval
16/4/2018   Hoorzitting met mevrouw Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
16/4/2018   Bespreking
16/4/2018   Stemming over het geheel: aangenomen (+10/-4/o2) Doc. 6-421/2 6-421/2 (PDF)
16/4/2018   Aanneming zonder amendering
16/4/2018   Vertrouwen rapporteur Doc. 6-421/1 6-421/1 (PDF)
20/4/2018   Uitbrengen gemotiveerd advies
de Eerste Minister, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude evenals aan de voorzitters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Vergadering van de Franse Gemeensch.
Doc. 6-421/4 6-421/4 (PDF)
20/4/2018   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Belangenconflict Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/4/2018
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/4/2018