S. 6-418 Dossierfiche                  

De omzetting van Europese richtlijnen in Belgische wetgeving
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

nationale uitvoeringsmaatregel
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
officiële statistiek
Hof van Justitie (EU)
sanctie (EU)
inbreukprocedure (EU)
omzettingsachterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-418/1 6-418/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 21/3/2018
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
21/3/2018   Indiening
21/3/2018   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
21/3/2018   Verzending naar commissie
21/3/2018   Inschrijving op agenda
21/3/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Christophe Lacroix
21/3/2018   Gedachtewisseling Doc. 6-418/1 6-418/1 (PDF)
21/3/2018   Einde behandeling
21/3/2018   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 21/3/2018