S. 6-412 Dossierfiche K. 54-2908

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de verkiezingsuitgaven voor de lokale verkiezingen betreft
Inez De Coninck   Ahmed Laaouej   David Clarinval   Servais Verherstraeten   Luk Van Biesen   Karin Temmerman   Kristof Calvo   Georges Gilkinet   Francis Delpérée  

verdeling van de bevoegdheden
financiering van een verkiezing
gewesten en gemeenschappen van België
gemeenteraadsverkiezing
bevoegdheidsoverdracht
gewestvorming
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-2908/1 Voorstel van bijzondere wet 23/1/2018
K. 54-2908/2 Zaak zonder verslag 28/2/2018
K. 54-2908/3 Tekst aangenomen door de commissie 28/2/2018
K. 54-2908/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/3/2018
6-412/1 6-412/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/3/2018
6-412/2 6-412/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/2018
6-412/3 6-412/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/5/2018
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
23/1/2018   Indiening Doc. K. 54-2908/1
1/2/2018   Inoverwegingneming
28/2/2018   Aanneming in commissie (zonder verslag, ongewijzigd) Doc. K. 54-2908/2
15/3/2018   Bespreking
Integraal verslag nr. 219, p. 63-64
15/3/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-1/o0)
Integraal verslag nr. 219, p. 85
Doc. K. 54-2908/4
15/3/2018   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
15/3/2018   Overzending Doc. 6-412/1 6-412/1 (PDF)
16/3/2018   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/5/2018   Inschrijving op agenda
18/5/2018   Algemene bespreking
18/5/2018   Artikelsgewijze bespreking
18/5/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o1) Doc. 6-412/3 6-412/3 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/3/2018   Verzending naar commissie
20/4/2018   Inschrijving op agenda
20/4/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Cécile Thibaut, Bert Anciaux
20/4/2018   Inleidende uiteenzetting door Jan Jambon,
vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
20/4/2018   Bespreking
20/4/2018   Stemming over het geheel: aangenomen (+17/-0/o0)
20/4/2018   Aanneming zonder amendering
20/4/2018   Vertrouwen rapporteur Doc. 6-412/2 6-412/2 (PDF)
18/5/2018   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 6-412/3 6-412/3 (PDF)
30/7/2018   Bekrachtiging en afkondiging
27/8/2018   Bekendmaking (66310)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/3/2018
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/5/2018
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/4/2018
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/7/2018 27/8/2018, blz 66310

Kruispuntbank van de wetgeving