S. 6-410 Dossierfiche K. 54-2620

Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetten betreffende verkiezingsuitgaven en financiering van de politieke partijen, wat sponsoring betreft
Inez De Coninck   David Clarinval   Servais Verherstraeten   Luk Van Biesen   Karin Temmerman  

partijfinanciering
financiering van een verkiezing
beschermheerschap
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-2620/1 Wetsvoorstel 14/7/2017
K. 54-2620/2 Advies van de Raad van State 12/9/2017
K. 54-2620/3 Amendementen 20/2/2018
K. 54-2620/4 Verslag namens de commissie 1/3/2018
K. 54-2620/5 Tekst aangenomen door de commissie 1/3/2018
6-410/1 6-410/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/3/2018
K. 54-2620/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/3/2018
6-410/2 6-410/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/2018
6-410/3 6-410/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/5/2018
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
14/7/2017   Indiening Doc. K. 54-2620/1
19/7/2017   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 182 Bijlage 20/07/2017,p. 9-10
20/7/2017   Inoverwegingneming
12/9/2017   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 54-2620/2
1/3/2018   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 54-2620/4
8/3/2018   Bespreking
Integraal verslag nr. 217, p. 67-68
8/3/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-0/o10)
Integraal verslag nr. 217, p. 97
Doc. K. 54-2620/6
8/3/2018   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
8/3/2018   Overzending Doc. 6-410/1 6-410/1 (PDF)
9/3/2018   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/5/2018   Inschrijving op agenda
18/5/2018   Algemene bespreking
18/5/2018   Artikelsgewijze bespreking Hand. 6-39 Hand. 6-39 (PDF)
18/5/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o0) Hand. 6-39 Hand. 6-39 (PDF)
Doc. 6-410/3 6-410/3 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/3/2018   Verzending naar commissie
20/4/2018   Inschrijving op agenda
20/4/2018   Aanwijzing rapporteur(s): CÚcile Thibaut, Bert Anciaux
20/4/2018   Inleidende uiteenzetting door Jan Jambon,
vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
20/4/2018   Bespreking
20/4/2018   Stemming over het geheel: aangenomen (+16/-0/o1)
20/4/2018   Aanneming zonder amendering
20/4/2018   Vertrouwen rapporteur Doc. 6-410/2 6-410/2 (PDF)
18/5/2018   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
15/7/2018   Bekrachtiging en afkondiging
24/9/2018   Bekendmaking (73390-73391)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/3/2018
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/5/2018
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/4/2018
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/7/2018 24/9/2018, blz 73390-73391

Kruispuntbank van de wetgeving