S. 6-407 Dossierfiche K. 54-2802

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft
Vincent Van Peteghem   Brecht Vermeulen   André Frédéric   Emmanuel Burton   Gautier Calomne   Franky Demon   Katja Gabriëls   Kristof Calvo   Catherine Fonck  

financieel belang van de leden
cumulatie van inkomsten
overheid
cumulatie van ambten
belangenconflict
minister
rijkdom
openbaarheid van het bestuur
Staatscourant
overheidsbedrijf
elektronische overheid
mandaat
internetsite
politieke moraal
Rekenhof (België)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-2802/1 Voorstel van bijzondere wet 29/11/2017
K. 54-2802/2 Amendement 6/2/2018
K. 54-2802/3 Verslag namens de commissie 13/2/2018
K. 54-2802/4 Tekst aangenomen door de commissie 22/2/2018
K. 54-2802/5 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 1/3/2018
K. 54-2802/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/3/2018
6-407/1 6-407/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 6/3/2018
6-407/2 6-407/2 (PDF) Amendementen 20/4/2018
6-407/3 6-407/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/2018
6-407/4 6-407/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 20/4/2018
6-407/5 6-407/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/5/2018
6-407/6 6-407/6 (PDF) Aanvullend verslag namens de commissie 18/5/2018
K. 54-2802/7 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 18/5/2018
6-407/7 6-407/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 18/5/2018
6-407/8 6-407/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 18/5/2018
K. 54-2802/8 Amendement 6/6/2018
K. 54-2802/9 Amendementen 13/6/2018
K. 54-2802/10 Verslag namens de commissie 22/6/2018
K. 54-2802/11 Tekst aangenomen door de commissie 22/6/2018
6-407/9 6-407/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 28/6/2018
K. 54-2802/12 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 28/6/2018
6-407/10 6-407/10 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2018
6-407/11 6-407/11 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2018
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/2017   Indiening Doc. K. 54-2802/1
7/12/2017   Inoverwegingneming
13/2/2018   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 54-2802/3
1/3/2018   Bespreking
Integraal verslag nr. 216, pp. 45-49 + pp. 76-78
Doc. K. 54-2802/5
1/3/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 216, p. 79
Doc. K. 54-2802/6
1/3/2018   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
1/3/2018   Overzending Doc. 6-407/1 6-407/1 (PDF)
2/3/2018   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/5/2018   Inschrijving op agenda
18/5/2018   Algemene bespreking
18/5/2018   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 6-407/5 6-407/5 (PDF)
18/5/2018   Terugzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/5/2018   Inschrijving op agenda
18/5/2018   Algemene bespreking
18/5/2018   Artikelsgewijze bespreking
18/5/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o1) Doc. 6-407/8 6-407/8 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
2/3/2018   Verzending naar commissie
9/3/2018   Inschrijving op agenda
9/3/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Barzin, Bert Anciaux
9/3/2018   Inleidende uiteenzetting
vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken
9/3/2018   Bespreking
20/4/2018   Inschrijving op agenda
20/4/2018   Bespreking
20/4/2018   Stemming over het geheel: geamendeerd (+17/-0/o0) Doc. 6-407/4 6-407/4 (PDF)
20/4/2018   Aanneming na amendering
20/4/2018   Vertrouwen rapporteur Doc. 6-407/3 6-407/3 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
18/5/2018   Overzending Doc. K. 54-2802/7
22/6/2018   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 54-2802/10
27/6/2018   Bespreking
Integraal verslag nr. 235, p. 21-22
28/6/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-0/o5)
Integraal verslag nr. 236, p. 97-98
Doc. K. 54-2802/12
18/5/2018   Terugzending naar commissie
18/5/2018   Inschrijving op agenda
18/5/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
18/5/2018   Bespreking
18/5/2018   Stemming over het geheel: geamendeerd (+16/-0/o0) Doc. 6-407/7 6-407/7 (PDF)
18/5/2018   Aanneming na amendering door commissie
18/5/2018   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 6-407/6 6-407/6 (PDF)
  [S4] Behandeling door Senaat
28/6/2018   Overzending Doc. 6-407/9 6-407/9 (PDF)
28/6/2018   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/7/2018   Inschrijving op agenda
13/7/2018   Algemene bespreking
13/7/2018   Artikelsgewijze bespreking
13/7/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o0) Doc. 6-407/11 6-407/11 (PDF)
28/6/2018   Verzending naar commissie
29/6/2018   Inschrijving op agenda
29/6/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Annick De Ridder, Cécile Thibaut
9/7/2018   Inschrijving op agenda
9/7/2018   Inleidende uiteenzetting door Jan Jambon,
vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
9/7/2018   Bespreking
9/7/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
9/7/2018   Aanneming zonder amendering
9/7/2018   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 6-407/10 6-407/10 (PDF)
13/7/2018   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
14/10/2018   Bekrachtiging en afkondiging
26/10/2018   Bekendmaking (81880-81885)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/3/2018
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/5/2018
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 9/3/2018, 20/4/2018
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 18/5/2018
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/6/2018, 28/6/2018
[S4] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/7/2018
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 29/6/2018, 9/7/2018
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/10/2018 26/10/2018, blz 81880-81885