S. 6-362 Dossierfiche                  

Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen (stukken Kamer, nrs. 54-2378/1-8)
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden  

werknemer in loondienst
rechtstreeks gekozen kamer
ambtenaar
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
zelfstandig beroep
studieduur
gelijke behandeling
pensioenvoorwaarden
Franse Gemeenschap
regionaal parlement
pensioenregeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-362/1 6-362/1 (PDF) Verslag namens de commissie 19/7/2017
6-362/2 6-362/2 (PDF) Voorstel van gemotiveerd advies aangenomen door de commissie 19/7/2017
6-362/3 6-362/3 (PDF) Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 1/9/2017
6-362/4 6-362/4 (PDF) Gemotiveerd advies aangenomen in plenaire vergadering 1/9/2017
                                      
Chronologie
  Belangenconflict
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2017   Voorlegging aan Senaat voor gemotiveerd advies
12/7/2017   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
1/9/2017   Inschrijving op agenda
1/9/2017   Algemene bespreking
1/9/2017   Amendementen ingediend in de plenaire vergadering Doc. 6-362/3 6-362/3 (PDF)
1/9/2017   Artikelsgewijze bespreking
1/9/2017   Stemming over het geheel: aangenomen (+26/-16/o6) Doc. 6-362/4 6-362/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/7/2017   Verzending naar commissie
17/7/2017   Inschrijving op agenda
17/7/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Barzin, Katia Segers
17/7/2017   Hoorzitting vertegenwoordigers van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie: mevrouw Julie de Groote, voorzitster, en mevrouw Véronique Jamoulle
17/7/2017   Hoorzitting met een vertegenwoordiger van de Kamer van volksvertegenwoordigers: de heer David Clarinval
17/7/2017   Hoorzitting met de vertegenwoordiger van de minister van Pensioenen: de heer Hugues Vlemincq, kabinetschef
17/7/2017   Bespreking
19/7/2017   Inschrijving op agenda
19/7/2017   Bespreking
19/7/2017   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-8/o3) Doc. 6-362/2 6-362/2 (PDF)
19/7/2017   Aanneming na amendering
19/7/2017   Vertrouwen rapporteur Doc. 6-362/1 6-362/1 (PDF)
1/9/2017   Uitbrengen gemotiveerd advies
Aan de Eerste Minister, de minister van Pensioenen evenals aan de voorzitters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie.
1/9/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Belangenconflict Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 1/9/2017
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 17/7/2017, 19/7/2017

Kruispuntbank van de wetgeving