S. 6-355 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden  

archief
gemengd huwelijk
Democratische Republiek Congo
afstamming
motie van het Parlement
Burundi
familiemigratie
herdenkingsplechtigheid
rassendiscriminatie
kolonialisme
adoptie
toegang tot de informatie
nationaliteit
Rwanda

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-355/1 6-355/1 (PDF) Verslag namens de commissie 23/6/2017
6-355/2 6-355/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/6/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/6/2017   Indiening
12/6/2017   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/7/2017   Inschrijving op agenda
7/7/2017   Algemene bespreking Hand. 6-31 Hand. 6-31 (PDF)
7/7/2017   Stemming over het geheel: aangenomen (+32/-0/o8) Hand. 6-31 Hand. 6-31 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/6/2017   Verzending naar commissie
19/6/2017   Inschrijving op agenda
19/6/2017   Aanwijzing rapporteur(s): CÚcile Thibaut Doc. 6-355/1 6-355/1 (PDF)
19/6/2017   Bespreking
23/6/2017   Inschrijving op agenda
23/6/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o2) Doc. 6-355/2 6-355/2 (PDF)
23/6/2017   Aanneming zonder amendering
23/6/2017   Vertrouwen rapporteur
7/7/2017   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste Minister, Vice-EersteMinister en Minister van Buitenlandse Zaken, Vice-Eersteminister en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, ministers-presidenten v/d deelstaatregeringen, voorzitters v/d verschillende parlementen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Aangenomen 7/7/2017
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/6/2017, 23/6/2017

Kruispuntbank van de wetgeving