S. 6-329 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde een evenwicht te vinden tussen de beperking van de geluidshinder, de verhoging van de levenskwaliteit van de omwonenden en de ontwikkeling van de economische activiteiten in en rond de luchthaven van Zaventem (Brussel-Nationaal)
Bert Anciaux    Rob Beenders    GŁler Turan    Bart Van Malderen   

motie van het Parlement
levenskwaliteit
milieukwaliteit
luchthaven
luchtvervoer
luchtverontreiniging
milieunorm
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
akoestische vervuiling
bescherming tegen geluidshinder
lawaai
evaluatiemethode
vliegtuig
geluidsniveau
groeipool
volksgezondheid
geografische spreiding
Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
regionale samenwerking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-329/1 6-329/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/3/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/3/2017   Indiening Doc. 6-329/1 6-329/1 (PDF)
28/4/2017   Inoverwegingneming
28/4/2017   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
28/4/2017   Verzending naar commissie
15/1/2018   Inschrijving op agenda
15/1/2018   Uitgesteld
29/1/2018   Inschrijving op agenda
29/1/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Karin Brouwers
29/1/2018   Inleidende uiteenzetting door Bert Anciaux
29/1/2018   Bespreking
16/4/2018   Inschrijving op agenda
16/4/2018   Uitgesteld
12/11/2018   Inschrijving op agenda
12/11/2018   Regeling der werkzaamheden
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Behandeling beŽindigd 29/1/2018, 12/11/2018