S. 6-27 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie voor een houding van actief pluralisme in functie van het dragen van religieuze kenmerken van ambtenaren in publieke functies
Bert Anciaux   

overheidsbedrijf
overheidsadministratie
overheidsapparaat
culturele verscheidenheid
verhouding kerk-staat
godsdienst
motie van het Parlement
kledingstuk
religieus symbool

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-27/1 6-27/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/9/2014
6-27/2 6-27/2 (PDF) Amendementen 4/1/2016
6-27/3 6-27/3 (PDF) Amendementen 11/1/2016
6-27/4 6-27/4 (PDF) Verslag namens de commissie 18/4/2016
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/9/2014   Indiening Doc. 6-27/1 6-27/1 (PDF)
14/10/2014   Inoverwegingneming
14/10/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/4/2016   Inschrijving op agenda
22/4/2016   Algemene bespreking Hand. 6-17 Hand. 6-17 (PDF)
22/4/2016   Stemming over het geheel: ne varietur (+31/-6/o5) Hand. 6-17 Hand. 6-17 (PDF)
22/4/2016   Verwerping
Aanneming van de conclusies van de commissie
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/10/2014   Verzending naar commissie
22/6/2015   Inschrijving op agenda
22/6/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe
22/6/2015   Inleidende uiteenzetting
22/6/2015   Bespreking
5/10/2015   Inschrijving op agenda
5/10/2015   Bespreking
4/1/2016   Inschrijving op agenda
4/1/2016   Bespreking
18/1/2016   Inschrijving op agenda
18/1/2016   Hoorzitting met dr. Julie Ringelheim, gekwalificeerd onderzoeker bij het FNRS, lid van het Centrum voor Rechtsfilosofie van de UCL en docente aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UCL
18/1/2016   Hoorzitting met prof. dr. Paul De Hert, hoogleraar aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB)
18/1/2016   Gedachtewisseling
1/2/2016   Inschrijving op agenda
1/2/2016   Regeling der werkzaamheden
7/3/2016   Inschrijving op agenda
7/3/2016   Bespreking
7/3/2016   Stemming over het geheel: verworpen (+1/-10/o1)
7/3/2016   Verwerping
21/3/2016   Inschrijving op agenda
21/3/2016   Niet behandeld
18/4/2016   Inschrijving op agenda
18/4/2016   Lezing van het verslag
18/4/2016   Het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Verworpen 22/9/2014
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 22/4/2016
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verworpen 22/6/2015, 5/10/2015, 4/1/2016, 18/1/2016, 1/2/2016, 7/3/2016, 18/4/2016

Kruispuntbank van de wetgeving