S. 6-268 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 12, derde lid, van de Grondwet, om de Europese rechtspraak in verband met de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor na te leven
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde een verlenging van de aanhoudingstermijn tot achtenveertig uren mogelijk te maken
CÚcile Thibaut    Petra De Sutter   

terrorisme
herziening van de grondwet
voorhechtenis
arrestatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-268/1 6-268/1 (PDF) Voorstel tot herziening 25/3/2016
6-268/2 6-268/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/10/2017
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/3/2016   Indiening Doc. 6-268/1 6-268/1 (PDF)
25/3/2016   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/10/2017   Inschrijving op agenda
10/10/2017   Algemene bespreking Hand. 6-33 Hand. 6-33 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/3/2016   Verzending naar commissie
28/8/2017   Inschrijving op agenda
28/8/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Anne Barzin
28/8/2017   Vervalt
Aanneming 6-363
10/10/2017   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 10/10/2017
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 28/8/2017

Kruispuntbank van de wetgeving