S. 6-266 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het stopzetten van de handel met Saoedi-ArabiŽ in vuurwapens, munitie, defensiegerelateerde producten, aanverwante technologie en ander speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving bruikbaar materieel
GŁler Turan    Bert Anciaux    Katia Segers    Bart Van Malderen   

Saoedi-ArabiŽ
rechten van de mens
religieus conservatisme
Nationale Delcrederedienst
exportkrediet
wapenhandel
vuurwapen
uitvoer
uitvoerbeperking
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-266/1 6-266/1 (PDF) Voorstel van resolutie 25/3/2016
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/3/2016   Indiening Doc. 6-266/1 6-266/1 (PDF)
22/4/2016   Inoverwegingneming
22/4/2016   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
22/4/2016   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Behandeling beŽindigd