S. 6-251 Dossierfiche K. 54-1480

Ontwerp van programmawet (II)
Regering Ch. Michel I  

schatkist
dwangsom
programmawet
administratieve rechtspraak
begrotingsfonds

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-1480/1 Wetsontwerp 26/11/2015
K. 54-1480/2 Zaak zonder verslag 4/12/2015
K. 54-1480/3 Tekst aangenomen door de commissie 7/12/2015
6-251/1 6-251/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 10/12/2015
K. 54-1480/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/12/2015
6-251/2 6-251/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/12/2015
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/11/2015   Indiening Doc. K. 54-1480/1
3/12/2015   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 84, p. 103-104
4/12/2015   Aanneming in commissie (zonder verslag, verbeterd) Doc. K. 54-1480/2
10/12/2015   Bespreking
Integraal verslag nr. 85, p. 32-33
10/12/2015   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o15)
Integraal verslag nr. 85, p. 72
Doc. K. 54-1480/4
10/12/2015   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/12/2015   Overzending aan Senaat
10/12/2015   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 6-251/1 6-251/1 (PDF)
11/12/2015   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
11/12/2015   Inschrijving op agenda
11/12/2015   Algemene bespreking
11/12/2015   Artikelsgewijze bespreking
11/12/2015   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o0)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
11/12/2015   Verzending naar commissie
11/12/2015   Inschrijving op agenda
11/12/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Cécile Thibaut
11/12/2015   Inleidende uiteenzetting door Sophie Wilmès,
minister van Begroting
11/12/2015   Bespreking
11/12/2015   Stemming over het geheel: ne varietur (+18/-0/o0)
11/12/2015   Aanneming zonder amendering
11/12/2015   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
11/12/2015   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/12/2015   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/12/2015   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2015   Bekendmaking (80609-80610)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/12/2015
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/12/2015
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/12/2015
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/12/2015 15 25/12/2015
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 11/12/2015 30 11/1/2016
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/12/2015 30/12/2015, blz 80609-80610

Kruispuntbank van de wetgeving