S. 6-249 Dossierfiche K. 54-1478

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap
Regering Ch. Michel I  

Duitstalige Gemeenschap
financiering
regionale financiën

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-1478/1 Wetsontwerp 26/11/2015
K. 54-1478/2 Amendement 1/12/2015
K. 54-1478/3 Verslag namens de commissie 1/12/2015
K. 54-1478/4 Tekst aangenomen door de commissie 3/12/2015
K. 54-1478/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/12/2015
6-249/1 6-249/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/12/2015
6-249/2 6-249/2 (PDF) Amendementen 7/12/2015
6-249/3 6-249/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/12/2015
6-249/4 6-249/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/12/2015
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
26/11/2015   Indiening Doc. K. 54-1478/1
1/12/2015   Aanneming in commissie Doc. K. 54-1478/3
3/12/2015   Bespreking
Integraal verslag nr. 84, p. 93-98 + p. 111-112
3/12/2015   Stemming over het geheel: ne varietur (+130/-0/o3)
Integraal verslag nr. 84, p. 112
Doc. K. 54-1478/5
3/12/2015   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
4/12/2015   Overzending Doc. 6-249/1 6-249/1 (PDF)
4/12/2015   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
11/12/2015   Inschrijving op agenda
11/12/2015   Algemene bespreking
11/12/2015   Artikelsgewijze bespreking
11/12/2015   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag.
11/12/2015   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o0) Doc. 6-249/4 6-249/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
4/12/2015   Verzending naar commissie
7/12/2015   Inschrijving op agenda
7/12/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Alexander Miesen
7/12/2015   Inleidende uiteenzetting door Sophie Wilmès,
minister van Begroting
7/12/2015   Bespreking
7/12/2015   Stemming over het geheel: ne varietur (+15/-0/o0)
7/12/2015   Aanneming zonder amendering
7/12/2015   Vertrouwen rapporteur
11/12/2015   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
26/12/2015   Bekrachtiging en afkondiging
8/9/2016   Bekendmaking (60657)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/12/2015
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/12/2015
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/12/2015
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/12/2015 8/9/2016, blz 60657

Kruispuntbank van de wetgeving