S. 6-244 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde de invoering van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap te regelen
Bert Anciaux    Ingrid Lieten    Katia Segers    Güler Turan    Bart Van Malderen   

onverenigbaarheid
bevoegdheid van het Parlement
regionaal parlement
Duitstalige Gemeenschap
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-244/1 6-244/1 (PDF) Wetsvoorstel 30/10/2015
6-244/2 6-244/2 (PDF) Gemotiveerd advies van het Parlement van de Duitstalige gemeenschap 21/3/2016
6-244/3 6-244/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/6/2016
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/10/2015   Indiening Doc. 6-244/1 6-244/1 (PDF)
11/12/2015   Inoverwegingneming
11/12/2015   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
8/2/2016   Externe adviesaanvraag: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
11/4/2016   Ontvangst extern advies: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Doc. 6-244/2 6-244/2 (PDF)
15/7/2016   Inschrijving op agenda
15/7/2016   Algemene bespreking
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
11/12/2015   Verzending naar commissie
20/5/2016   Inschrijving op agenda
20/5/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
20/5/2016   Inleidende uiteenzetting door Bert Anciaux
20/5/2016   Commissie wenst extern advies: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
3/6/2016   Inschrijving op agenda
3/6/2016   Niet behandeld
13/6/2016   Inschrijving op agenda
13/6/2016   Bespreking
13/6/2016   Vervalt
Vervalt ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr 6-254.
27/6/2016   Inschrijving op agenda
27/6/2016   Lezing van het verslag
27/6/2016   Goedkeuring verslag
eenparig (11 stemmen)
15/7/2016   Vervalt
Door aanneming 6-254.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 15/7/2016
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 20/5/2016, 13/6/2016, 27/6/2016