S. 6-235 Dossierfiche                  

Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch bestuurlijk beleid inzake klimaat
Philippe Henry    Petra De Sutter    Elisabeth Meuleman    Hélène Ryckmans    Hermes Sanctorum - Vandevoorde    Cécile Thibaut    Nadia El Yousfi    Latifa Gahouchi    Philippe Mahoux    Christie Morreale    Bert Anciaux    Ingrid Lieten    Katia Segers    Güler Turan    Bart Van Malderen    Christophe Bastin   

institutionele samenwerking
regenereerbare energie
klimaatsverandering
vermindering van gasemissie
informatieverslag
beleid inzake klimaatverandering
opwarming van het klimaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-235/1 6-235/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 25/9/2015
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
25/9/2015   Indiening van het verzoek Doc. 6-235/1 6-235/1 (PDF)
7/10/2015   Inschrijving op agenda Bureau
7/10/2015   Verzending naar commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
11/12/2015   Inschrijving op agenda Bureau
11/12/2015   Inschrijving op agenda
11/12/2015   Algemene bespreking
  Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
7/10/2015   Verzending naar commissie voor advies
19/10/2015   Inschrijving op agenda
19/10/2015   Gedachtewisseling
over de opportuniteit en de dringendheid van het verzoek (art. 66, 5e lid, tweede gedachtestreepje van het Reglement van de Senaat)
11/12/2015   Einde behandeling
11/12/2015   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Verzoek verworpen 11/12/2015
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek verworpen 11/12/2015
Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Behandeling beëindigd 19/10/2015