S. 6-230 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, alsook van artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de vreemdelingen die in BelgiŽ verblijven stemrecht te verlenen bij de regionale verkiezingen
Cťcile Thibaut    Petra De Sutter   

stemrecht
regionale verkiezingen
EU-onderdaan
buitenlandse staatsburger
sociale integratie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-230/1 6-230/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 16/7/2015
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/7/2015   Indiening Doc. 6-230/1 6-230/1 (PDF)
13/10/2015   Inoverwegingneming
13/10/2015   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/10/2015   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving