S. 6-226 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het neutraliteitsprincipe voor ambtenaren
Ann Brusseel   

plichten van de ambtenaar
overheidsapparaat
beroepsdeontologie
protocol
scheiding tussen kerk en staat
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-226/1 6-226/1 (PDF) Voorstel van resolutie 15/7/2015
6-226/2 6-226/2 (PDF) Amendementen 15/1/2016
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/7/2015   Indiening Doc. 6-226/1 6-226/1 (PDF)
13/10/2015   Inoverwegingneming
13/10/2015   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/10/2015   Verzending naar commissie
4/1/2016   Inschrijving op agenda
4/1/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe
4/1/2016   Inleidende uiteenzetting door Ann Brusseel
4/1/2016   Bespreking
18/1/2016   Inschrijving op agenda
18/1/2016   Hoorzitting met dr. Julie Ringelheim, gekwalificeerd onderzoeker bij het FNRS, lid van het Centrum voor Rechtsfilosofie van de UCL en docente aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UCL
18/1/2016   Hoorzitting met prof. dr. Paul De Hert, hoogleraar aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB)
18/1/2016   Gedachtewisseling
1/2/2016   Inschrijving op agenda
1/2/2016   Regeling der werkzaamheden
7/3/2016   Inschrijving op agenda
7/3/2016   Bespreking
21/3/2016   Inschrijving op agenda
21/3/2016   Uitgesteld
27/6/2016   Inschrijving op agenda
27/6/2016   Regeling der werkzaamheden
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/1/2016, 18/1/2016, 1/2/2016, 7/3/2016, 27/6/2016