S. 6-157 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet, teneinde een aanzienlijk deel van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te laten kiezen op basis van een federale kieskring
Cécile Thibaut    Elisabeth Meuleman    Philippe Henry    Petra De Sutter    Hélène Ryckmans    Wouter Van Besien   

indeling in kiesdistricten
landelijke verkiezing
herziening van de grondwet
institutionele hervorming
rechtstreeks gekozen kamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-157/1 6-157/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 2/2/2015
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/2/2015   Indiening Doc. 6-157/1 6-157/1 (PDF)
2/3/2015   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
2/3/2015   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd