S. 6-138 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß 1, tweede lid, van de Grondwet, wat de bevoegdheid inzake oorlogsvoering betreft
Bert Anciaux    Bart Van Malderen    Ingrid Lieten   

krijgsmacht
herziening van de grondwet
bevoegdheid van het Parlement
strijdkrachten in het buitenland
bevoegdheid van de uitvoerende macht
oorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-138/1 6-138/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 10/12/2014
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/12/2014   Indiening Doc. 6-138/1 6-138/1 (PDF)
16/1/2015   Inoverwegingneming
16/1/2015   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/1/2015   Verzending naar commissie
23/4/2019   Inschrijving op agenda
23/4/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Anne Barzin, Benjamin Dalle
23/4/2019   Bespreking Doc. 6-526/1 6-526/1 (PDF)
23/4/2019   Vervalt
Aanneming van het voorstel 6-526 opgesteld in commissie
Doc. 6-526/2 6-526/2 (PDF)
23/4/2019   Einde behandeling
23/4/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/4/2019