S. 6-136 Dossierfiche                  

Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en de vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van de Grondwet met het oog op het invoegen van een artikel 11ter
Bert Anciaux    Katia Segers    GŁler Turan    Bart Van Malderen    Ingrid Lieten   

herziening van de grondwet
gehandicapte
rechten van het individu
faciliteiten voor gehandicapten
integratie van gehandicapten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-136/1 6-136/1 (PDF) Herziening van de grondwet 5/12/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/12/2014   Indiening Doc. 6-136/1 6-136/1 (PDF)
5/12/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/12/2014   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd