S. 6-129 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 29 van de Grondwet
(Verlaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot vervanging van artikel 29 van de Grondwet)
Bert Anciaux    Bart Van Malderen   

telefoon- en briefgeheim
eerbiediging van het privť-leven
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-129/1 6-129/1 (PDF) Herziening van de grondwet 1/12/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/12/2014   Indiening Doc. 6-129/1 6-129/1 (PDF)
1/12/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
1/12/2014   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd