S. 6-128 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende voedselverspilling en onnodige voedselverliezen
Elisabeth Meuleman    Bert Anciaux   

levensmiddelenindustrie
landbouwindustrie
commerciŽle distributie
levensmiddelenverwerking
actieprogramma
verspilling
voedingsproduct
landbouw en voeding
motie van het Parlement
voedselverspilling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-128/1 6-128/1 (PDF) Voorstel van resolutie 1/12/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/12/2014   Indiening Doc. 6-128/1 6-128/1 (PDF)
16/1/2015   Inoverwegingneming
16/1/2015   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
16/1/2015   Verzending naar commissie
15/1/2018   Inschrijving op agenda
15/1/2018   Uitgesteld
29/1/2018   Inschrijving op agenda
29/1/2018   Uitgesteld
16/4/2018   Inschrijving op agenda
16/4/2018   Niet behandeld
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Behandeling beŽindigd