S. 6-117 Dossierfiche                  

Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de impact van het milieubeleid op de volksgezondheid, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van toxische producten of producten die toxisch worden beschouwd in het licht van de Europese normatieve teksten en de omzetting ervan in Belgisch recht, met name in het preventiebeleid
Philippe Mahoux    Nadia El Yousfi    Latifa Gahouchi    Véronique Jamoulle    Anne Lambelin    Christie Morreale    Patrick Prévot    Christiane Vienne    Olga Zrihen    Bert Anciaux    Ingrid Lieten    Katia Segers    Güler Turan    Bart Van Malderen    Christophe Bastin    Bertin Mampaka Mankamba    Véronique Waroux    Petra De Sutter    Philippe Henry    Elisabeth Meuleman    Hélène Ryckmans    Cécile Thibaut    Wouter Van Besien   

milieubeleid
giftige stof
gevaren voor de gezondheid
preventie van milieurisico's
gewesten en gemeenschappen van België
nationale uitvoeringsmaatregel
verhouding land-regio
milieubescherming
volksgezondheid
EU-recht - nationaal recht
informatieverslag

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-117/1 6-117/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 7/11/2014
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
7/11/2014   Indiening van het verzoek Doc. 6-117/1 6-117/1 (PDF)
5/12/2014   Inschrijving op agenda
5/12/2014   Bespreking
5/12/2014   Uitgesteld
6/3/2015   Inschrijving op agenda
6/3/2015   Bespreking
6/3/2015   Uitgesteld
24/4/2015   Inschrijving op agenda
24/4/2015   Bespreking
24/4/2015   Uitgesteld
29/5/2015   Inschrijving op agenda
29/5/2015   Bespreking
29/5/2015   Uitgesteld
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Verzoek in behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
In plenaire voor bespreking 5/12/2014, 6/3/2015, 24/4/2015, 29/5/2015