Dossierfiche K. 51-633

Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat
Anne-Marie Lizin    Jeannine Leduc    Philippe Monfils    Michel Guilbert    Philippe Mahoux   

vakbondsvertegenwoordiger
personeelsstatuut
personeelsvertegenwoordiging
stakingsrecht
sociale dialoog
arbeidsvoorwaarden
staatsveiligheid
arbeidsconflict
organisatie van het werk
ambtenarenvakbond
vertrouwelijkheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-633/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 19/12/2003
K. 51-633/2 Verslag namens de commissie 25/2/2004
K. 51-633/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/3/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [K2] Behandeling door Kamer
19/12/2003   Ontheffing uit caduciteit (Kamer - onderzoekstermijn K1) Doc. K. 51-633/1
25/2/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-633/2
4/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 53, p. 25-26
4/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 53, p. 56
Doc. K. 51-633/3
4/3/2004   Aanneming zonder amendering
4/3/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/3/2004   Bekrachtiging en afkondiging
2/4/2004   Bekendmaking (18531-18534)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/3/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Ontheffing uit caduciteit (Kamer - onderzoekstermijn K1) Onderzoekstermijn (K1) 5/1/2004 60 15/3/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/3/2004 2/4/2004, blz 18531-18534