S. 5-850 Dossierfiche                  

De positie van de vrouwen in de Euromediterrane zone
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

gelijke behandeling van man en vrouw
Syrië
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
discriminatie op grond van geslacht
islam
migratie
Marokko
ontwikkelingshulp
gezinssituatie
Tunesië
participatie van vrouwen
Algerije
Saoedi-Arabië
Arabische Liga
straffeloosheid
gendermainstreaming
bestrijding van discriminatie
rechten van de vrouw
Egypte
politiek geweld
Unie voor het Middellandse Zeegebied
rechten van de mens
analfabetisme
bewustmaking van de burgers
vakbond
positie van de vrouw
Libië
vrouwenbeweging
religieus conservatisme
voorwaarde van hulpverlening
Jemen
seksueel geweld
mediterrane derde landen
democratisering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-850/1 5-850/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 12/1/2012
5-850/2 5-850/2 (PDF) Advies 13/2/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/3/2011   Indiening
15/3/2011   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
15/3/2011   Verzending naar commissie
15/3/2011   Inschrijving op agenda
15/3/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta, Marleen Temmerman
15/3/2011   Regeling der werkzaamheden
29/3/2011   Inschrijving op agenda
29/3/2011   Hoorzitting met mevrouw Firouzeh Nahavandi, professor, Faculteit voor de Sociale en Politieke Wetenschappen, Université libre de Bruxelles
29/3/2011   Hoorzitting met emeritus professor Magda Michielsens, gewezen professor Vrouwenstudies, Universiteit Antwerpen
29/3/2011   Hoorzitting met de heer Benoît Van der Meerschen, voorzitter van de Ligue des Droits de l'Homme - Belgique
29/3/2011   Gedachtewisseling
3/5/2011   Inschrijving op agenda
3/5/2011   Hoorzitting met mevrouw Helge Daniels, professor Arabistiek aan de Katholieke Universiteit Leuven
3/5/2011   Hoorzitting met mevrouw Djamila Chikhi, Commissie voor Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement
3/5/2011   Hoorzitting met mevrouw Isabelle Montoya, Euromed en Midden-Oosteneenheid van het Europees Parlement
3/5/2011   Gedachtewisseling
17/5/2011   Inschrijving op agenda
17/5/2011   Hoorzitting met de heer Jan Leyers, journalist
17/5/2011   Hoorzitting met de heer Nicolas Willems, journalist
24/5/2011   Inschrijving op agenda
24/5/2011   Hoorzitting met mevrouw Kaat De Nijs, FOD Buitenlandse Zaken
24/5/2011   Hoorzitting met mevrouw Isabelle Heyndrickx, vertegenwoordiger FOD Buitenlandse Zaken
24/5/2011   Regeling der werkzaamheden
14/6/2011   Inschrijving op agenda
14/6/2011   Hoorzitting met mevrouw Leila El Bachiri, onderzoekster aan de ULB-Université des Femmes
14/6/2011   Regeling der werkzaamheden
13/12/2011   Inschrijving op agenda
13/12/2011   Bespreking
van het voorstel van advies opgesteld door de rapporteurs
10/1/2012   Inschrijving op agenda
10/1/2012   Bespreking
van het voorstel van advies opgesteld door de rapporterus
12/1/2012   Inschrijving op agenda
12/1/2012   Aanneming van het voorstel van advies
het voorstel van advies is eenparig aangenomen (9 stemmen)
Doc. 5-850/2 5-850/2 (PDF)
12/1/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-850/1 5-850/1 (PDF)
12/1/2012   Einde behandeling
24/5/2014   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 15/3/2011, 29/3/2011, 3/5/2011, 17/5/2011, 24/5/2011, 14/6/2011, 13/12/2011, 10/1/2012, 12/1/2012